PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
16
04 2013
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Myśl solidarnie, działaj lokalnie"

„Prawda rozwoju tkwi w jego integralności:
jeśli nie obejmuje całego człowieka i każdego człowieka,
rozwój nie jest prawdziwym rozwojem”

Encyklika «Caritas in veritate» Ojca Świętego Benedykta XVI


Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce otrzymała dofinansowanie realizacji ogólnopolskiego projektu pn. „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE, który będzie realizować w okresie od marca 2013 do lutego 2014 r.

W rezultacie po raz pierwszy możemy zaproponować przedstawicielom organizacji pozarządowych udział w unikalnej ze względu na temat inicjatywie projektowej, zawierającej pilotażowy program edukacji globalnej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, który uświadomi uczestnikom współzależności i problemy globalne oraz pomoże zaangażować społeczności lokalne w ich rozwiązywanie.
Program obejmuje realizację 2 międzynarodowych seminariów, 2 warsztatów oraz wizytę studyjną w Niemczech w październiku br. (szczegóły w załączniku nr 1). Czerpać będziemy z wiedzy i doświadczenia Partnerów: Dzieła Kolpinga w Szwajcarii oraz Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii (Niemcy).

Zapraszamy Przedstawicielki i Przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych do udziału w projekcie „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”.

Rekrutacja i udział w projekcie mają charakter dwustopniowy. Każda organizacja może wytypować jednego uczestnika do udziału w jednym z dwóch seminariów. W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy udział jednej osoby w dwóch seminariach lub dwóch reprezentantów organizacji w jednym seminarium. Na każde seminarium przyjmiemy maksymalnie 30 osób, a następnie spośród ich uczestników wyłonimy tylko 16 chętnych osób, które zdecydują się wziąć udział w dwóch szkoleniach oraz wizycie studyjnej i staną się menadżerami edukacji globalnej. Z funkcją tą wiąże się nie tylko nabycie rzadkich w skali kraju wiedzy i umiejętności, ale również obowiązek zorganizowania przy naszym wsparciu merytorycznym i finansowym (koszty sali, poczęstunku i materiałów biurowych) minimum jednego spotkania z zakresu edukacji globalnej dla społeczności lokalnej, w której działa dana organizacja. Nabór na menedżerów otworzymy po realizacji seminariów.

Już dziś możecie zgłosić kandydatów do udziału w jednym z dwóch seminariów międzynarodowych (z tłumaczeniami), które odbędą się w Krakowie kolejno 26-27 kwietnia br. i 30 maja-2 czerwca (szczegóły w Plikach do pobrania). W każdym z nich uczestniczyć będą goście zagraniczni. W drugim np. przedstawiciele Ugandy i Tanzanii.

Zapraszamy do udziału w projekcie, dzięki któremu członkowie i wolontariusze naszych stowarzyszeń i fundacji zyskają nowe kompetencje i wiedzę, wzmocnią swoje działania na rzecz społeczności lokalnej w zakresie edukacji globalnej, będą profesjonalizować i wzmacniać swoje organizacje oraz zyskają międzynarodowe doświadczenie, kontakty oraz możliwość nawiązania partnerstw zagranicznych.

Ankietę rekrutacyjną proszę jak najszybciej dostarczyć do biura projektu przy ul. Żułowskiej w Krakowie lub przesłać na adres: ubukowska@kolping.pl. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 12/418 77 63 (Urszula Bukowska) lub 12/418 77 61 (Anna Wiśniewska, awisniewska@kolping.pl).

Pliki do pobrania:
1. Opis projektu i zasady realizacji projektu
2. Program seminarium 1
3. Program seminarium 2
4. Ankieta rekrutacyjna