PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
10
09 2013
Menadżerowie edukacji globalnej doskonalili kompetencje liderskie

Działo się to w sali szkoleniowo-konferencyjnej Fundacji Dzieła Kolpinga w Krakowie, w ostatni weekend sierpnia, a dokładniej od piątkowego wczesnego wieczora 30 sierpnia do wczesnego, niedzielnego popołudnia 1 września.

Był to już drugi 20-godzinny warsztat dla Menadżerów EG, zaplanowany w harmonogramie projektu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”, na którym stawili się wszyscy menadżerowie biorący udział w projekcie.

Trzydniowe zajęcia prowadził Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Co zaproponował uczestnikom? Przede wszystkim doświadczalny charakter zajęć; mnóstwo ćwiczeń, zadań i gier symulacyjnych. Oczywiście nie zabrakło teorii, pojawiała się ona w częściach podsumowujących, omawiających ćwiczenia praktyczne. „Warsztat kompetencji liderskich” jest etapem przygotowującym menadżerów do przeprowadzenia spotkań o Edukacji Globalnej dla różnych grup społecznych. W trakcie obecnego szkolenia mogli oni przetestować różne sposoby/metody przekazywania wiedzy o globalnej rzeczywistości i na podstawie własnych odczuć i opinii pozostałych uczestników, określić, które z nich będą pomocne w przyszłych spotkaniach, które zorganizują w swoich środowiskach.

Trener zaplanował, że uczestnicy po zakończeniu zajęć wyjadą z pogłębioną wiedzą: czym jest edukacja globalna, jakie zagadnienia wchodzą w zakres EG, gdzie szukać materiałów na temat poszczególnych zagadnień EG i narzędzi możliwych do wykorzystania w późniejszych działaniach, o przykładowych narzędziach wykorzystywanych w EG (filmy, pakiety zdjęciowe) oraz rozwiną umiejętności: oceny szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem poszczególnych narzędzi (filmu, gier symulacyjnych, debat i zdjęć w edukacji globalnej), wyjaśniania kluczowych cech edukacji globalnej i zaproponowania ćwiczeń, które dobrze realizują poszczególne cechy, zastosowania zasad edukacji globalnej do ewaluacji swoich działań (ex-ante i ex-post).

Czy to się udało? Końcowa ewaluacja warsztatów pokazała, że zajęcia spełniły oczekiwania uczestników. Podkreślano profesjonalizm prowadzącego, dynamikę i intensywność zajęć, interesujący charakter, różnorodność metod dydaktycznych oraz wartość merytoryczną. Menadżerowie uznali, że udział w szkoleniu ukształtował ich dalsze działania edukacyjne w środowiskach ich organizacji lokalnych społeczności.

Kolejną propozycją w ścieżce edukacyjne dla Menadżerów EG, oferowaną w projekcie „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” jest październikowa wizyta studyjna do partnera projektu: Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które ma siedzibę w Kolonii.