PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
18
09 2013
Konkurs „Eko-liderzy 20-lecia”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił konkurs "Eko-liderzy 20-lecia", aby uczcić swoje 20-lecie istnienia. Do konkursu mogą zgłosić się również organizacje pozarządowe realizujące projekty ekologiczne. Konkurs dotyczy działań realizowanych w latach 1993-2013. Termin składania ankiet konkursowych upływa 30.09.2013 r. (uwaga! decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Funduszu).

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://www.wfos.krakow.pl/konkurs-eko-liderzy-20-lecia