PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
21
10 2013
Zapytanie ofertowe ws. doradztwa

Szanowni Państwo,

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach projektu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie" (nr umowy 0236/M/2/2013) współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poszukuje doradcy-konsultanta z zakresu edukacji globalnej. Doradztwo będzie świadczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – uczestników edukacyjnego programu dla multiplikatorów edukacji globalnej w okresie od października do 31 grudnia 2013 r. i ma na celu wsparcie przygotowania i przeprowadzenia przez nich spotkań edukacyjnych dotyczących współzależności i problemów globalnych wśród wybranych grup docelowych.
Przewidywane formy realizacji doradztwa i konsultacji adekwatnie do potrzeb uczestników projektu:

  • osobista (indywidualnie/grupowo) w biurze projektu w Krakowie
  • e-mail
  • telefoniczna.

Przewiduje się udzielenie maksymalnie 56 godzin specjalistycznego doradztwa z różnych zakresów i gałęzi edukacji globalnej odpowiednio do wybranego tematu spotkania przez danego multiplikatora oraz udzielenie wskazówek dotyczących efektywnego prowadzenia zajęć dla poszczególnych grup docelowych, które mają różne wymagania i cechy determinujące odpowiednie zaplanowanie procesu dydaktycznego np. nauczyciele, młodzież, dzieci, przedstawiciele organizacji pozarządowych czy lokalnych społeczności.
Prosimy o dostarczenie oferty w terminie do 25.10.2013 r. do godz. 12.00 na załączonym formularzu wraz z CV i listem motywacyjnym. Akceptowalne formy doręczenia dokumentów to skan lub list przesłany pocztą tradycyjną lub doręczenie osobiste. Decyduje data wpływu oferty a nie stempla pocztowego.
Dane do doręczenia:
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków z dopiskiem (oferta-doradztwo MSDL)
lub
ubukowska@kolping.pl (w tytule: oferta-doradztwo MSDL)


Z poważaniem,

Urszula Bukowska
Koordynator

Formularz oferty