PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
19
11 2013
Rozpoczynamy serię spotkań na temat Edukacji Globalnej!

Cykl spotkań pod ogólnym hasłem „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” rozpoczyna 21 listopada spotkanie zorganizowane przez Mariana Pajdaka dla uczniów IV i VI klasy oraz opiekunów i nauczycieli szkoły podstawowej w Chechle. Spotkania pt. „Żyjemy w jednej globalnej wiosce” ma na celu zapoznanie uczniów z problematyką Edukacji Globalnej, a przede wszystkim z ideą i zasadami sprawiedliwego handlu, uświadomienie zależności w handlu międzynarodowym i obrocie towarami na globalnym runku, kształtowanie postaw konsumenckich, zapoznanie uczestników z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju w kontekście produkcji towarów w wymiarze globalnym, zapoznanie uczniów.

Termin spotkania: 21 listopada, godz. 9.00-12.30

Uczestnicy spotkania: uczniowie klasy IV, V i VI oraz wychowawcy szkoły podstawowej w Chechle

Organizator spotkania: Marian Pajdak (Stowarzyszenie Polska Sahara)

Plakat