PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
21
11 2013
Spotkanie pt. Migracje-od przeszłości do współczesności

W piątek, 22 listopada, od godziny 10:10 do 12:00 w Zespole Szkół im. Jana Długosza w Raciborowicach odbędzie się spotkanie pod tytułem „Migracje – od przeszłości do współczesności” w ramach projektu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”, realizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce.

Spotkanie skierowane jest do uczniów gimnazjum, aby przybliżyć im problematykę migracji oraz uświadomić im uwarunkowania i wzajemne powiązania między różnymi regionami świata.

Plakat