PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
03
12 2013
Migracje – od przeszłości do współczesności

W piątek, 22 listopada w Zespole Szkół w Raciborowicach odbyło się spotkanie pod tytułem „Migracje – od przeszłości do współczesności” w ramach projektu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”, realizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Spotkanie skierowane było do uczniów gimnazjum, a jego celem było przybliżenie problematyki migracji oraz wzajemnych powiązań między różnymi regionami świata. Organizatorem spotkania była Maria Gorzkowska-Mbeda ze Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Wśród zaproszonych gości był także pan Leonid Gumeniuk, obywatel Mołdawii, który pracował niegdyś w tutejszej parafii jako organista.

Spotkanie rozpoczęło się od pokazu filmu opowiadającego o historii migracji na świecie. Następnie Pani Maria przedstawiła nam szereg prezentacji obrazujących uwarunkowania ekonomiczne, polityczne i kulturowe migracji. Mieliśmy też okazję zastanowić się nad tym, jakie znaczenie dla naszej Ojczyzny mają współczesne ruchy migracyjne. Po przerwie połączonej z poczęstunkiem prowadziliśmy ożywioną dyskusję, zastanawiając się nad tym, czy migracje są pozytywnym zjawiskiem w dzisiejszym świecie.

To spotkanie pozwoliło na przede wszystkim zrozumieć czym tak naprawdę są migracje i czy są one korzystne dla naszego kraju. Wielu ludzi uważa, że migranci chcą uciec z kraju, od rodziny, odciąć się od przeszłości. Często jednak decyzja o opuszczeniu Polski to konieczność, w większości przypadków obywatele decydują się na migracje ze względu na niskie zarobki, niekorzystne warunki bytu. Bardzo interesujące okazały się wypowiedzi tych, którzy wyemigrowali ze swojej Ojczyzny tak jak pan Leonid czy tak jak pani Maria przemieszczają się pomiędzy krajami, z którymi są związani.

Tego typu spotkania są dla nas ciekawą formą edukacji globalnej. Liczymy na to, że będziemy mogli częściej uczestniczyć w podobnych inicjatywach.

Natalia Sokół, Edyta Witek, Kamila Jurek
Uczennice III klasy
Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach