PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
29
04 2013
Międzynarodowe seminarium „Rozwój globalny – globalna edukacja”

Pierwsze duże spotkanie uczestników projektu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” już jest za nami. W dniach 26-27 kwietnia odbyło się w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Przegorzałach Międzynarodowe Seminarium „Rozwój globalny – globalna edukacja”, w którym wzięło udział łącznie 43 osób, w tym przedstawiciele 28 organizacji pozarządowych, a w roli prelegentów – reprezentanci Dzieła Kolpinga ze Szwajcarii i Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Niemczech oraz prelegenci-eksperci z Polski reprezentujący organizacje pozarządowe specjalizujące się w edukacji globalnej.

Po otwarciu seminarium i powitaniu uczestników przez Krzysztofa Wolskiego, Prezesa Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce, w zagadnienia globalnej edukacji wprowadził uczestników Artur Wieczorek ze Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów, którego prelekcja wywołała ożywioną dyskusję. O odpowiedzialności każdego z nas za świat mówił Hubert Tintelott, Sekretarz Generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii. W swojej wypowiedzi, pełnej głębokich refleksji o współzależnościach globalnych, często przez nas nieuświadamianych, zawarł wieloletnie doświadczenie osobistej pracy na rzecz państw rozwijających się.

W bloku popołudniowym pierwszego dnia seminarium odbyły się warsztaty, poprowadzone przez Magdalenę Noszczyk ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, która zaoferowała swoim słuchaczom zajęcia w temacie: Klimat, energia i woda oraz ochrona środowiska i zasobów oraz Artura Wieczorka, który skupił się na problemach procesów demokratycznych i praw człowieka oraz ochronie zasobów naturalnych i żywności. Podziału na grupy dokonali sami uczestnicy – wybierając temat, którym są bardziej zainteresowani.

Podsumowania pierwszego dnia seminarium dokonała Magdalena Noszczyk.

Drugi dzień seminarium należał głównie do zagranicznych Partnerów w projekcie „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”, czyli Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Niemczech oraz Dzieła Kolpinga w Szwajcarii, posiadających kilkudziesięcioletnie doświadczenie w rozpowszechnianiu programów edukacji globalnej w swoich społeczeństwach i lokalnych organizacjach pozarządowych oraz doświadczenie i praktyczną wiedzę we współpracy z państwami Globalnego Południa, gdzie od lat niosą konkretną pomoc.

O tych doświadczeniach opowiadała Hildegard Holenstein ze Szwajcarii, a o niemieckich doświadczeniach w pomocy rozwojowej – Hubert Tintelott.

Po tych prezentacjach, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, głos zabrali przedstawiciele polskich organizacji: Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My” przedstawił jak poprzez świadomy konsumpcjonizm możemy wpłynąć na poprawę warunków pracy, a przez to życia ludzi w krajach rozwijających się. Lepszemu zrozumieniu jak krzywdzącym dla pracowników fizycznych jest proces handlu produktami przez nich wyprodukowanymi było przeprowadzone przez prowadzącego ćwiczenie „dzielenia banana”, które naocznie pokazało, że tylko znikomy ułomek zysków trafia do rzeczywistych wytwórców.

Z kolei przedstawiciele Fundacji Kapucyni i Misje, Diana Bonowicz i brat Tomasz Grabiec opowiedzieli o przeprowadzonych z sukcesem akcjach budowania w Afryce studni, szkół, w które udało się zaangażować i społeczeństwo polskie, i miejscową ludność.

Ostatnim punktem dwudniowego seminarium była prezentacja projektu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce: „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”, a zwłaszcza programu edukacyjnego dla menadżerów edukacji globalnej, który ten projekt oferuje.

Do zobaczenia na kolejnym seminarium pod koniec maja!

Sylwetki prelegentów

Artur Wieczorek (Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów)
Trener edukacji globalnej i edukacji nt. zrównoważonego rozwoju. Członek zarządu stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów i prezes Humanity in Action Senior Fellows Network, członek zespołu ds. edukacji rozwojowej Grupy Zagranica. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowych negocjacji klimatycznych ONZ. Pracował przy projektach edukacyjnych m.in. w Biurze Projektowym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce i Stowarzyszeniu „Manko”. Współpracował także z Amnesty International, Polską Zieloną Siecią, Klubem Jagiellońskim, Ośrodkiem Praw Człowieka UJ i Zielonym Instytutem. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Narodowego Uniwersytetu w Singapurze, z wykształcenia kulturoznawca.
Hubert Tintelott (Międzynarodowe Dzieło Kolpinga)
Ekonomista. W latach 1973-2012 sekretarz generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, rzecznik ds. europejskich z ramienia Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich, członek Niemieckiej Komisji Justitia et Pax, doradca kościelnego dzieła pomocy Adveniat, w latach 1993-2013 członek Komitetu Wykonawczego Renovabis, w latach 1997-2012 przewodniczący Grupy Roboczej ds. Współpracy Rozwojowej, szef grupy dyskusyjnej Justitia et Pax i związków zawodowych, odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Krzyż Zasługi na Wstędze), odznaczony papieskim Orderem św. Grzegorza Wielkiego. Miejsce zamieszkania: Wesseling, Nadrenia Westfalia, Niemcy.
Magdalena Noszczyk (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć)
Odpowiedzialna za działania edukacyjne w projektach kampanii "Kupuj odpowiedzialnie” w Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (ZS PZS), instruktorka ZHP odpowiedzialna za edukację ekologiczną i globalną w Wydziale Programowym Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, trenerka na ogólnopolskich warsztatach dla instruktorów harcerskich dot. edukacji globalnej; Autorka i współautorka scenariuszy zajęciowych oraz publikacji w tematyce edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju dla wielu organizacji pozarządowych, współorganizatorka wydarzeń związanych z odpowiedzialną konsumpcją organizowanych przez Polską Zieloną Sieć (m.in. obchody Światowego Dnia Fair Trade, Dnia Ziemi, happeningi z okazji Dnia Bez Kupowania), członkini grupy roboczej ds. jakości edukacji globalnej w Grupie Zagranica, współorganizatorka lokalnych działań na rzecz promocji odpowiedzialnej konsumpcji w Krakowie. Dwukrotna uczestniczka międzynarodowych warsztatów Development Education Summer School (2010, 2011). Prywatnie właścicielka Ryszarda – jednookiego kota i amatorka podróży drogą wodną za pomocą jachtów i kajaków.
Hildegard Holenstein (Dzieło Kolpinga w Szwajcarii)
Naukowiec w zakresie pielęgniarstwa, obecnie na emeryturze, uzyskała tytuł doktora pielęgniarstwa, ukończyła studia magisterskie w zakresie gerontologii, wiele lat pracowała w Szwajcarskim Czerwonym Krzyżu m.in. jako ekspert w zakresie szkolnictwa zawodowego. Od 35 lat działa w Rodzinie Kolpinga w Bern, od roku 1984 jest jej przewodniczącą, zaangażowana w różnych dziedzinach w działania kościelne, społeczne i wolontarystyczne, w których kieruje się duchem bł. Adolpha Kolpinga