PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
04
12 2013
Mały Mieszkaniec Świata – program edukacji globalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

To tytuł spotkań, które organizuje Zofia Korta, reprezentująca Fundację Brat Słońce, w Przedszkolu Samorządowym w Koźmicach Wielkich oraz w Wieliczce w Przedszkolu u Aniołka Stróża i Prywatnym Przedszkolu Językowym Perełkowo. Spotkania odbędą się 6, 10 i 11 grudnia. Celem spotkań jest przekazanie wiedzy z zakresu edukacji globalnej najmłodszej grupie odbiorców tj. dzieciom w wieku 4-6 lat, zapoznanie dzieci z tematyką wielokulturowości i różnic w życiu codziennym dzieci mieszkających w różnych częściach świata. Posłuży temu odwoływanie się do opisów dnia codziennego rówieśników mieszkających w miastach lub na wsiach Ameryki Południowej i Afryki.
Organizatorka zajęć chciałaby kształtować wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na świat, przy równoczesnym zrozumieniu jego złożoności i różnorodności. Chodzi jej również o przełamywanie stereotypów związanych z Afryką.

Kalendarz spotkań z cyklu „Mały Mieszkaniec Świata”:

  • 6.12.2013 r., godz. 9.00-12.00, Przedszkole Samorządowe, Koźmice Wielkie 427
  • 10.12.2013 r., godz. 9.00-11.00, Przedszkole u Aniołka Stróża, ul. Politechniczna 19, 32-20 Wieliczka
  • 11.12.2013 r., godz. 9.30-11.30, Prywatne Przedszkole Językowe Perełkowo, os. Sienkiewicza 24, 32-020 Wieliczka
Organizatorka spotkań: Zofia Korta, Fundacja Brat Słońce

Plakat „Mały Mieszkaniec Świata”