PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
14
01 2014
„Dostęp do wody. Myśl solidarnie, działaj lokalnie” – spotkanie z młodzieżą w Skawinie

16 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”. Spotkanie w Skawinie dla młodzieży licealnej przygotował i przeprowadzi Marcin Mączka. Głównym tematem spotkania będzie woda – palący problem współczesnej rzeczywistości. Marcin jako Menedżer EG chce zapoznać uczniów z problematyką dostępu do wody pitnej z całą złożonością tego problemu. Cały program ma pomóc w zrozumieniu globalnych zależności w dostępie do wody pitnej, aby wykształcić w młodzieży umiejętność racjonalnego korzystania z wody w życiu codziennym, uświadomi korelację pomiędzy wodą jako prawem i wodą jako towarem. Powinno to zaowocować ukształtowaniem odpowiedzialnych postaw w lokalnych środowiskach.
Miejsce i czas spotkania: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina, 16 stycznia 2014 r., godz. 10.00-12.20
Prowadzący: Marcin Mączka