PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
15
01 2014
O ubóstwie na spotkaniu o edukacji globalnej w Luborzycy

17 stycznia, w godzinach popołudniowych odbędzie się spotkanie przygotowywane przez Mariannę Jasiówkę, reprezentującą Stowarzyszenie Rodzina Bł. A. Kolpinga z Luborzycy, w ramach cyklu spotkań „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”. Na spotkanie zostali zaproszenie członkowie Rodziny Kolpinga, lokalnego Klubu Seniora oraz mieszkańcy zainteresowani edukacją globalną. Organizatorka spotkania chce przybliżyć uczestnikom zagadnienia edukacji globalnej, szczególnie w obszarze ubóstwa na świecie. Zaplanowała dyskusje na kanwie przygotowanej prezentacji i filmu.

Data i godziny spotkania: 17 styczeń 2014 rok, godz. 17.00-.19.00

Miejsce: Dom Kolpinga , Wysiołek Luborzycki 83

Prowadząca: Marianna Jasiówka