PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
21
01 2014
Czy Sprawiedliwy Handel jest potrzebny?

Dnia 23 stycznia 2014 r. w godzinach 10.00 – 12.00 odbędzie się spotkanie edukacyjne pt. „Czy Sprawiedliwy Handel jest potrzebny?” organizowane w ramach projektu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” realizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W programie zaplanowano m.in. takie atrakcje jak quiz z nagrodami oraz degustację produktów ze sprawiedliwego handlu.

Spotkanie, które odbędzie się w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Solidarności 21a skierowane jest do mieszkańców Rudy Śląskiej, w tym członków lokalnego Klubu Seniora. Prowadząca: Mariola Rokita Surówka.