PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
22
01 2014
SPOTKANIA MIĘDZYKULTUROWE

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na spotkania nt. globalnych współzależności, które odbędą się w bibliotece w Bukowcu (22 stycznia, godz.14.30) oraz w ośrodku kultury w Raniżowie (29 stycznia, godz.13.00).

Warsztaty są częścią ogólnopolskiego projektu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”, więcej tutaj: www.msdl.kolping.pl, w którym Stowarzyszenie „Kuźnia” bierze udział od maja 2013 r. Celem projektu przygotowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce we współpracy z kolpingowskimi partnerami z Niemiec i Szwajcarii było zrealizowanie ścieżki edukacyjnej (szkolenia, wizyta studyjna) dla 16 liderów 16 organizacji pozarządowych, co przygotowało ich do pełnienia funkcji menadżerów/propagatorów edukacji globalnej. Ostatnim etapem (listopad 2013 – styczeń 2014) jest organizacja w swoich społecznościach lokalnych – spotkań edukacyjnych dotyczących współzależności globalnych i pomocy rozwojowej. Więcej informacji, także na temat organizacji spotkań w innych miejscach można uzyskać pod nr tel. 692234520 lub: kuznia@silkuznia.art.pl.

Projekt „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.