PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
24
01 2014
„Różnorodność i stosunki międzykulturowe” – spotkanie w Chrzanowie

Kolejne spotkanie z cyklu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” organizuje Klemens Hołownia, który chce skupić się na różnorodności kulturowej. Wyzwanie jakie postawił przed sobą i słuchaczami to kształtowanie pozytywnych postaw w obliczu różnorodności kulturowej, wpływanie na pozytywne postrzeganie przedstawicieli innych kultur, akceptowanie ich odmienności. Prowadzący spotkanie chce się odnieść do lokalnego środowiska, gdzie żyli i nadal żyją przedstawiciele mniejszości, np. romskiej oraz nawiązać do napływu nowych grup migrantów oraz przyczyn obecnych zjawisk.

Miejsce di data wydarzenia: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3, 29.01.2014 r., godz. 16.30-19.00
Prowadzący : Klemens Hołownia, Stow. Rodzina Kolpinga w Libiążu
Plakat