PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
06
02 2014
Spotkanie pt. “Migracje – od przeszłości do współczesności”

W poniedziałek, 10 lutego, od godziny 18:00 do 20:00 w Zespole Szkół im. Jana Długosza w Raciborowicach w sali nr 5 odbędzie się spotkanie pod tytułem „Migracje – od przeszłości do współczesności” w ramach projektu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”, realizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce.

Spotkanie skierowane jest do społeczności lokalnej, członków chóru parafialnego w Raciborowicach, aby poprzez integrację przybliżyć im problematykę migracji oraz uświadomić uwarunkowania i wzajemne powiązania między różnymi regionami świata.

Spotkanie poprowadzi Maria Gorzkowska Mbeda

Plakat