PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
24
10 2013
Wizyta studyjna „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” do Essen i Kolonii

W dniach 17-20 października 2013 r. odbyła się wizyta studyjna w Niemczech uczestników projektu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie“.

W wizycie wzięło udział 16 menedżerów Edukacji Globalnej oraz dwie tłumaczki i dwie opiekunki. Grupy wyjechała z Krakowa późnym wieczorem 16 października, aby wczesnym popołudniem dotrzeć na miejsce, tzn. do Domu Gościnnego Kolping w Essen. W tym dniu zaplanowano spotkanie z przedstawicielami Związku Diecezjalnego Kolpinga z Essen – miało ono formę uroczystej kolacji. Gospodarzem i opiekunem ze strony niemieckiej podczas całego pobytu polskiej grupy była Klaudia Rudersdorf.

18 października grupa wyjechała do Kolonii, gdzie zaplanowano klika, atrakcyjnych punktów programu. Program rozpoczynała wizyta w kościele Braci Mniejszych Minorytów w centrum Kolonii, gdzie przywitał wszystkich uczestników ks. Ottmar Dillenburg – Prezes Generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które ma siedzibę w Kolonii. Po wspólnej modlitwie przy grobie bł. Adolpha Kolpinga, zwiedzeniu kościoła i pamiątkowym zdjęciu przy pomniku Patrona Dzieła Kolpinga, uczestnicy wizyty udali się do restauracji, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Międzynarodowego Dzieła Kolpinga i prelekcja na temat prowadzonych przez nie projektów międzynarodowych i partnerstw, z naciskiem na zagadnienia pomocy rozwojowej i edukacji globalnej. Prelekcja wywołała ożywiona dyskusję, spowodowana głównie pojawiającymi się pytaniami ze strony polskich uczestników – zwłaszcza osób, które mają dłuższe niż projektowe doświadczenie w zakresie Edukacji Globalnej.

Po obiedzie zaplanowano wizytę w muzeum kultur świata – ogromna ekspozycja artefaktów z całego świata, dokumentująca bogactwo i różnorodność kultur, zachwyciła Polaków. Niestety ograniczenia czasowe spowodowały, że zwiedzający nie mogli w pełni delektować się ofertą muzeum. Uczucie niedosytu zostało zaspokojone zakupami w sklepie „Weltladen“, oferującym towary Fairtrade.

Ostatnim punktem wizyty w Kolonii było zwiedzanie kolońskiej katedry, po której oprowadzali nas członkowie miejscowej Rodziny Kolpinga.

Dzień kończyła kolacja – już w Essen – którą przygotowali dla gości z Polski członkowie niemieckiego Dzieła Kolpinga.

Kolejny dzień pobytu polskiej grupy zaplanowano w Essen, w Centralnym Domu Kolpinga („Kolpinghaus Zentral”) – siedzibie Związku Diecezjalnego. Przed południem odbyła się prezentacja referenta z Paderborn na temat kolpingowskiej pomocy rozwojowej dla meksykańskich producentów kawy „Tatico”. Prelekcja zawierała bardzo dużo ciekawych informacji, a sam prelegent, który uczestniczy w kolpingowskim programie dot. kawy Tatico od jego początku, potrafił znakomicie odpowiedzieć na wszystkie, niekiedy bardzo szczegółowe pytania słuchaczy. Kolejnym punktem programu w tym dniu była prelekcja Klaudii Rudersdorf dotycząca produktów sprawiedliwego handlu wraz z prezentacją towarów GEPA. Finałem wystąpienia Klaudii było zaproszenie wszystkich słuchaczy do wspólnego przygotowania kolacji właśnie z produktów pochodzących ze sprawiedliwego handlu. Wspólne gotowanie polsko-niemieckiej grupy było okazją do rozmów, wymiany doświadczeń (przepisów) i doskonałą zabawą.

Przed kolacją polska grupa została zaproszona do uczestnictwa w wieczornej mszy św. w katedrze w Essen.

Wieczór zakończyła wspólna kolacja w trakcie, której spożywano przygotowane wspólnie potrawy, które okazały się bardzo smaczne. Był to już epizod kończący program wizyty w Essen.

Następnego dnia po śniadaniu grupa wyjeżdżała z Essen, żegnana przez niemieckich Kolpingowców, którzy przez cały pobyt otaczali opieką polskich uczestników wizyty.