PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
31
01 2014
CZY TO NAS OBCHODZI

Odpowiedzi na tę kwestię będzie szukał Zbigniew Osławski, który 5 lutego organizuje swoje autorskie spotkanie z cyklu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”. Zaprosił na nie rodziców i dzieci uczęszczających do świetlicy Stowarzyszenia DOM NADZIEI – spotkanie odbędzie się właśnie w tej świetlicy w Krakowie na os. Zgody 4B, w godz. 17.00-18.30.

Spotkanie ma doprowadzić do zmiany świadomości uczestników po spotkaniu i uświadomienia, że zjawiska globalizacji dotyczą nas wszystkich. W trakcie spotkania prowadzący zaprezentuje film „Child 31”o działalności Fundacji MARY’S MEAL oraz wygłosi wykład, w którym omówi etyczne i pragmatyczne podstawy zaangażowania w szeroko rozumianą pomoc krajom Globalnego Południa, wzajemne relacje pomiędzy pomagającymi i ich podopiecznymi oraz zaprosi do dyskusji uczestników.Plakat spotkania