PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
13
02 2014
O MIGRACJACH w Raciborowicach

W poniedziałek 10 lutego w Zespole Szkół w Raciborowicach odbyło się spotkanie edukacyjne skierowane do lokalnej społeczności w ramach projektu „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”, realizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Tematem spotkania był jeden z wielu wątków edukacji globalnej pod tytułem „Migracje – od przeszłości do współczesności.”

Organizatorem spotkania była Maria Gorzkowska-Mbeda ze Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa i od niedawna członek Fundacji Dzieła Kolpinga w Luborzycy. Obie organizacje współpracują jako partnerzy na rzecz swojego środowiska na forum krajowym i międzynarodowym.

Uczestnikami spotkania byli członkowie chóru przy parafii w Raciborowicach, którzy są mieszkańcami trzech ościennych Gmin: Michałowic, Zielonek i Kocmyrzowa. Chór jest swoistym przykładem działania lokalnego oraz integracji społeczności międzygminnych.

Celem spotkania było zainteresowanie uczestników tak powszechnym zjawiskiem jakim są migracje oraz jego oddziaływaniem i wzajemnymi powiązaniami w różnych regionach świata. Na spotkaniu prezentację dotyczącą migracji w Polsce i na świecie, okiem młodego człowieka, przedstawił David Mbeda Ndege student medycyny w Krakowie.

Po omówieniu czym jest migracja i poruszeniu głównych problemów z nią związanych z punktu widzenia gospodarczego i kulturowego zostały pokazane również osobiste przeżycia prelegenta. W trakcie jego pobytu w Polsce otarł się on między innymi o różne formy współczesnej ksenofobii i rasizmu, co ostatecznie poruszyło temat wszechobecnej globalizacji, która zdaniem coraz większej grupy młodzieży jest problemem. Różne grupy Nacjonalistyczne walczą o zachowanie różnic etnicznych i kulturowych. Dlatego też prezentacja zakończyła się dyskusją na temat tego, jak Polska ma być Polską w XXI wieku, skupiając się na efektach migracji. Polska nadal bowiem pozostaje krajem emigrantów.

Spotkanie to wzbudziło w uczestnikach różne emocje, co skutkowało bardzo żywą dyskusją dotyczącą zagadnień migracji, także w trakcie przerwy połączonej z poczęstunkiem. Ożywiona dyskusja motywowała uczestników do zaangażowania i osobistego wpływu na poszukiwanie rozwiązań dla problemów globalnych. Na zakończenie spotkania uczestnicy wypełnili ankiety oceny spotkania i wynika z nich, że wszyscy są zainteresowani poszerzaniem wiedzy nt. globalnych problemów i współzależności.

Wszyscy się zadeklarowali iż chętnie wezmą udział w tego rodzaju inicjatywach.

PLAKAT SPOTKANIA