PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
04
06 2013
Międzynarodowe seminarium „Milenijne Cele Rozwoju – teoria i praktyka”

W dniach 31.05-02.06.2013 r. odbyło się drugie międzynarodowe seminarium w projekcie „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”. Tym razem zaprosiliśmy uczestników do Domu Gościnnego Opactwa Benedyktynów w Krakowie-Tyńcu, na miejsce pierwszego seminarium – Przegorzały spojrzeliśmy więc z drugiego brzegu Wisły. Termin seminarium, mimo, że w kalendarzu miesiąc późniejszy niż kwietniowe spotkanie w Przegorzałach, nie zagwarantował dobrej pogody (w porównaniu z piękną słoneczną, kwietniową aurą).

Mimo to bogaty program seminarium i wyjątkowe uroki otoczenia spowodowały przybycie wszystkich uczestników, którzy zgłosili chęć udziału w tym wydarzeniu.

W trzydniowym spotkaniu udział wzięło 30 przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką rozwoju globalnego oraz członkowie Międzynarodowego Dzieła Kolpinga i związków krajowych: Ugandy, Tanzanii, Szwajcarii i Niemiec.

W piątkowy wieczór, po otwarciu seminarium i przywitaniu wszystkich gości przez organizatorów, w problematykę współzależności globalnych i Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) wprowadziła uczestników dr Urszula Markowska-Manista reprezentująca Fundację dla Somalii. W sobotni ranek temat ten kontynuował Artur Wieczorek ze Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów, skupiając się głównie na postępach we wdrażaniu MCR.

Oba wykłady były wprowadzeniem do dalszej części seminarium, w której znalazły się wystąpienia przedstawicieli Dzieła Kolpinga z Niemiec, Szwajcarii, Ugandy i Tanzanii.

Volker Greulich z Niemiec, w wystąpieniu, w którym nie zabrakło bardzo osobistych refleksji związanych ze znajomością problemów krajów czarnego kontynentu, zaprezentował projekty Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które ma siedzibę w Kolonii, wpływające na poprawę warunków życia w krajach Globalnego Południa. O działaniach w tym kierunków mówił również Bernhard Burger ze Szwajcarii. Z perspektywy beneficjentów europejskich projektów swoje doświadczenia przedstawili Aloysius Mugasa Adyeri (Uganda) oraz ks. David Kamugisha (Tanzania). Po tych wystąpieniach uczestnicy wzięli udział w grupowych warsztatach, poprowadzonych przez Urszulę Markowską-Manistę, która za cel obrała sobie zwiększenie świadomości i wiedzy uczestników czym jest dobra pomoc i edukacja rozwojowa oraz przez Artura Wieczorka, który zaproponował dyskusję na kanwie filmu o życiu w slamsach. Program drugiego dnia seminarium zakończyła prelekcja Magdaleny Szczudło z Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu na temat źródeł i metod pozyskiwania funduszy na działania związane z edukacją globalną i pomocą rozwojową.

Ostatni dzień seminarium, czyli niedzielne przedpołudnie, poświęcony został projektowi „Myśl solidarnie, działaj lokalnie”. Po podsumowaniu seminarium i ocenie go przez uczestników, nastąpiła prezentacja projektu, której dokonała Urszula Bukowska – koordynatorka projektu. Przybliżyła uczestnikom założenia projektu, kalendarz oraz szczegóły programu kształcenia menadżerów edukacji globalnej, którego realizacja rozpocznie się już w lipcu. W trakcie dyskusji uczestnicy przekazali jakie są ich oczekiwania i obawy związane z udziałem w projekcie.

Sylwetki prelegentów

dr Urszula Markowska-Manista (Fundacja dla Somalii, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Aktualnie (m.in.): sekretarz naukowy Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka, adiunkt w Katedrze Podstaw Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Od 2010 r. współpracowniczka Fundacji dla Somalii w zakresie realizacji diagnoz do projektów krajowych i międzynarodowych, koordynatorka projektów, szkoleń i działań nakierowanych na pomoc i wsparcie uchodźców, osób reprezentujących różnorodne środowiska pochodzenia i kultury. Od 2008 członkini Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PROHUMANUM: współrealizatorka projektów i warsztatów, autorka materiałów edukacyjnych oraz publikacji naukowych. Prowadzi badania terenowe w Afryce Środkowej i w Rogu Afryki. Współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dziecka i edukacji, mniejszościami, międzykulturowością, edukacją globalną oraz problematyką rozwojową w Afryce. Autorka wielu naukowych i popularnonaukowych publikacji oraz ekspertyz. Współredaktorka książek: Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad Ludobójstwem ze wstępem Ph.G. Zimbardo (2011), Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Materiały dla nauczycieli z edukacji globalnej (2011), Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości (2009).
Artur Wieczorek (Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów)
Trener edukacji globalnej i edukacji nt. zrównoważonego rozwoju. Członek zarządu stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów i prezes Humanity in Action Senior Fellows Network, członek zespołu ds. edukacji rozwojowej Grupy Zagranica. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowych negocjacji klimatycznych ONZ. Pracował przy projektach edukacyjnych m.in. w Biurze Projektowym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce i Stowarzyszeniu „Manko”. Współpracował także z Amnesty International, Polską Zieloną Siecią, Klubem Jagiellońskim, Ośrodkiem Praw Człowieka UJ i Zielonym Instytutem. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Narodowego Uniwersytetu w Singapurze, z wykształcenia kulturoznawca.
Volker Greulich (Międzynarodowe Dzieło Kolpinga, Niemcy)
Teolog i politolog, w latach 1990-1996 zaangażowany w pomoc rozwojową w diecezji Same w Tanzanii (diecezjalny koordynator ds. młodzieży), od roku 1997 referent ds. Afryki w Międzynarodowym Dziele Kolpinga, miejsce zamieszkania Troisdorf, Niemcy.
Aloysius Mugasa Adyeri (Kolping Uganda)
Urodził się 29.08.1961 r. w Hoima, Uganda. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) oraz tytuł licencjata w dziedzinie Nauk Etycznych i Rozwoju Uniwersytetu Maetyrs w Nkozi w Ugandzie. Ukończył podyplomowe studia w zakresie polityki, strategii i systemów wsparcia rewitalizacji obszarów wiejskich. Uzyskał dyplomy w zakresie prawa administracyjnego (Centrum Rozwoju Prawa – Kampala 2011), ograniczania ubóstwa w obszarach wiejskich (Instytut Banku Światowego 2001) oraz z zarządzania (College of Proffessional Management Britain, 1993-5), pedagogiki drugiego stopnia (Universytet Makerere 1987) oraz dyplom studiów filozoficzno- teologicznych (Alokolum National Major Seminary, Uganda).
Aloysius współpracuje ze związkiem krajowym Dzieła Kolpinga w Ugandzie od grudnia 1988r. Po dwuletnim stażu nauczycielskim w szkole średniej w Hoima (lata 1987-1988). Od września 1992 sprawuje funkcję Dyrektora wykonawczego Fundacji Kolping, gdzie zarządza zaangażowanym i efektywnym zespołem , dzięki któremu tylko do grudnia 2012 r. Fundacji Kolpinga zwiększyła liczbę członków z 2 tys. do 10,5 tys. oraz liczbę pracowników fundacji z 27 do 175.
Aloysius jest członkiem Międzynarodowej Rady Dyrektorów Kolping International (od 2009); Trenerem Kolopinga dla Afryki (od 2001) oraz byłym Sekretarzem Kolping Afryka (1992-1996).
Ponadto: przewodniczący i członek Hoima District Service Commission (2003-2011), wykładowca na wydziale Administracji i Zarządzania Uganda Martyrs University Nkozi (2001-03) oraz studiów podyplomowych Kampala International University (2005-2010).
Jego zakres kompetencji obejmuje m.in. tematykę: przywództwa transformacyjnego, rozwój organizacyjny, etykę biznesu, odnowę korporacyjną oraz zarządzanie zespołem ludzkim. Jest zagorzałym promotorem zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednie zarządzanie gospodarką rolno-leśną oraz zwierzęcą.
Badacz i pisarz. Prezentował swoje prace na międzynarodowych forach na tematy związane z rodziną, edukacją, zrównoważonym rozwojem i przywództwem organizacyjnym. Jest autorem publikacji: Effective Leadership, The Hub of Organisational Excellence, A Comparative Study of Two Media Houses(ISBN: 978-3-8465-8571-9).
Jest mężem Grace Mary Mugasa (pani burmistrz gminy Hoima) oraz szczęśliwym ojcem.
Magdalena Szczudło (Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu)
Niezależna ekspertka i trenerka z zakresu funduszy zewnętrznych, budowania projektów społecznych, zarządzania projektami społecznymi, zrealizowała około 3000 godzin szkoleniowych. Odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli (Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Sprawy Gospodarcze i Monetarne). Koordynatorka projektów finansowanych z EFS w latach 2004-2006. Asesorka oceny merytorycznej projektów w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (MF EOG), komponent III, Ecorys Polska; trenerka kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS Kraków 2008-2011, autorka i realizatorka projektów wielu projektów społecznych finansowanych m.in. z PHARE, EFS, EQUAL, INTERREG, PAFW, FIO, POKL. Na co dzień członkini Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, trenerka Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.