PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
28
06 2013
Seminarium nt. edukacji globalnej

Fundacja CentrumCSR.PL oraz Grupa Zagranica zapraszają na seminarium pt.: "Międzynarodowe korporacje a warunki życia i przestrzeganie praw człowieka w krajach globalnego Południa. Jakie działania mogą podjąć organizacje pozarządowe?".

Seminarium odbędzie się 3 lipca 2013r. (środa)., w godzinach 10.00 - 13.00 w Warszawie, Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28.

Seminarium skierowane jest do Organizacji Członkowskich Grupy Zagranica oraz innych organizacji obywatelskich zajmujących się edukacją globalną. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń pomiędzy aktywistami sektora pozarządowego, którzy realizują - lub chcieliby realizować - projekty związane z wpływem biznesu na sytuację krajów globalnego Południa.

Seminarium jest współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. oraz przez Komisję Europejską w ramach programu EuropeAid.

Polecamy!