PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
08
07 2013
Warsztaty „Retoryka i komunikacja w edukacji globalnej”

Menedżerowie edukacji globalnej w dniach 6-7 lipca 2013r. wzięli udział w warsztatach pn. „Retoryka i komunikacja w edukacji globalnej”, które odbyły się w gościnnym progach opactwa benedyktynów w Tyńcu. Pierwszy moduł szkolenia poprowadziła Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak - działaczka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM i koordynatorka projektów z zakresu edukacji globalnej dla różnych grup wiekowych. Zajęcia dotyczyły głownie zagadnień:

• Od stereotypu do dyskryminacji. Język/mowa nienawiści.
• Język w edukacji globalnej – przekaz słowny i wizualny.
• Osoba prowadzącego a edukacja globalna.
• Rozwój profesjonalny multiplikatora w odniesieniu do edukacji globalnej.
• Konflikt wartości.

Uczestników szkolenia szczególnie zainteresowały praktyczne aspekty wystąpień publicznych związanych z tematyką współzależności globalnych. Trenerka Sylwia Nikko Biernacka, która od kilku lat prowadzi warsztaty rozwojowo - fotograficzne i szkolenia zwróciła uwagę na następujące aspekty:

• Atrakcyjność, wiarygodność przekazu i jego zwięzłość
• Mój styl w wystąpieniach publicznych
• Praca ze stresem
• Jak odpowiadać na trudne pytania

Każdy z 16 menedżerów przygotował i przedstawił autorską prezentację według techniki Pecha Kucha oraz miał szansę przećwiczyć i poprawić swój warsztat wystąpień przed kamerą.

Ostatnim elementem szkolenia był pisemny test wiedzy z zakresu poruszanych kwestii, z którym wszyscy menedżerowie poradzili sobie bardzo dobrze.

Przed nami drugie i ostatnie warsztaty pn. „Trening kompetencji liderskich”, które zrealizujemy w Krakowie w siedzibie Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce w ostatni weekend sierpnia. Celem sesji jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia przedsięwzięć promujących edukację globalną, zwłaszcza w swych lokalnych społecznościach, dla różnych adresatów, z wykorzystaniem najskuteczniejszych i najciekawszych metod dydaktycznych. Poprowadzi je Jędrzej Witkowski ceniony szkoleniowiec reprezentujący Centrum Edukacji Obywatelskiej. Już teraz wszystkich menedżerów serdecznie zapraszamy!

Sylwetki prowadzących

Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak
Absolwentka pedagogiki (specjalność: psychopedagogika kreatywności i nauczanie etyki w szkole), pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Pedeutologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Koordynatorka projektów z zakresu edukacji globalnej dla różnych grup wiekowych i edukacji informatycznej seniorów. Prowadzi badania w obszarze edukacji informatycznej seniorów. Nauczycielka i szkoleniowiec (zajęcia z etyki wg autorskiego programu dla klas 1-3 i 4-6 w W-wie, zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży oraz z zakresu treningu twórczości). Działaczka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM.
Sylwia Nikko Biernacka
Samodzielna fotografka, korzystająca z rzeczywistości po to, aby generować nowe światy. Trenerka, która pomaga innym w odważnym stawaniu się sobą. Organizatorka i inspiratorka. Założyła Fundację Machina Fotografika. Absolwentka kulturoznawstwa (UAM Poznań) oraz fotografii (Instytut Twórczej Fotografii w Opavie, Czechy). Publikuje w prasie („Polityka”, „Wysokie Obcasy”, „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”) oraz w książkach. Ukończyła kurs trenerski organizowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”. Absolwentka Szkoły Liderów i Liderek Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ustawia czułość na twórczość, wspiera w rozwoju kobiety, realizuje projekty artystyczno-społeczne, stara się wprowadzać dobre zmiany w świecie ostatnio poprzez działania projektu "440 km". Od kilku lat prowadzi warsztaty rozwojowo - fotograficzne i szkolenia. Z charakteru KOT, który lubi długie spacery nad morzem.