PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
10
08 2013
Publikacja „Jak mówić o większości świata”

Polecamy publikację „Jak mówić o większości świata” przygotowaną przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) - niezależną, apolityczną organizację pozarządową zrzeszającą ludzi, którzy podzielają pogląd o współzależności świata. O publikacji autorzy mówią, że jest „narzędziem stworzonym przez praktyków: organizacje pracujące w sferze pomocy humanitarnej, współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej” – można zaryzykować stwierdzenie, że to elementarz dla menadżerów edukacji globalnej.
Publikacja dostępna jest pod adresem: http://www.igo.org.pl/pobierz/jak-mowic-o-wiekszosci-swiata_poradnik-igo.pdf

Aby zachęcić Państwa do sięgnięcia po nią, zamieszczamy fragment zaczerpnięty ze wstępu:

„Przecież ja chcę tylko opowiedzieć, jak tam jest. Pokazać jak jest naprawdę. Przecież to wszystko dla ich dobra”. I od tego „ja” warto zacząć. Ideą Kodeksu bowiem jest przeniesienie ciężaru ze mnie - opowiadającego i pokazującego – na tych, o których mówię i których przedstawiam oraz stosunek między nami. Najważniejszą cechą tej relacji jest obustronny szacunek oraz dążenie do zachowania godności bohaterów obrazów czy wiadomości.

Obrazy i wiadomości są niezbędnym elementem komunikacji i mogą mieć na celu edukację, rzecznictwo, marketing lub informowanie o działalności organizacji czy instytucji zewnętrznych. Obrazy, to wszystkie komunikaty wizualne (zdjęcia, nagrania video, karykatury, obrazki, szkice itp.) Wiadomości, to komunikaty pisane (artykuły, tytuły, podpisy pod zdjęciami, wypowiedzi, studia przypadków, opowieści itd.).


Publikacja do pobrania:
„Jak mówić o większości świata”